Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


      Quyết định 3810/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 Công bố sản phẩn, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, bao gồm mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương ứng và văn bản quy phạm pháp luật quản lý.

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THÉP


THỦ TỤC NHẬP KHẨU THÉP 
THÉP NHẬP KHẨU
Hiện nay, mặt hàng thép được nhập khẩu về VN rất nhiều, đa dạng về chủng loại (thép hình, thép ống, thép không gỉ, inox 201, 304, dây thép, vân vân mây mây….hihi). Vì thép là một mặt hàng “nóng” đực quản lý bởi 2 bộ: Bộ Công Thương và Bộ Khoa Học Công Nghệ, nên khi nhập khẩu về VN các doanh nghiệp thường gặp phải những vướng mắc sau đây khi làm thủ tục nhập khẩu thép.