Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM PLASTIC

ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VI MỘT SỐ SẢN PHẨM PLASTIC VÀ SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC ĐƯỢC LÀM TỪ CÁC POLYME TỪ PROPYLEN CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, VƯƠNG QUỐC THÁI LAN VÀ MA-LAI-XI-A


Ngày 18/03/2020 Bộ Công Thương ban hành quyết định 880/QĐ-BCT về việc "áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối vi một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ cộng hòa nhân dân trung hoa, vương quốc thái lan và ma-lai-xi-a".