Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

THỦ TỤC NHẬP KHẨU NỘI TẠNG BÒ VÀ LỢN

 THỦ TỤC NHẬP KHẨU NỘI TẠNG BÒ VÀ LỢN


Câu hỏi của doanh nghiệp trên fanpage :
 https://www.facebook.com/thutuchaiquanvina

Chúng tôi là doanh nghiệp kinh doanh thịt đông lạnh trong nước, hiện nay chúng tôi muốn nhập khẩu mặt hàng nội tạng của bò và heo để phục vụ nhu cầu trong nước thì cần những thủ tục nào ? thời gian để nhập khẩu là trong bao lâu ? mã hs và thuế nhập khẩu là bao nhiêu ?

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GIÒ HEO ĐÔNG LẠNH

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GIÒ HEO ĐÔNG LẠNH

Bước 1 : xin Giấy phép kiểm dịch động vật tại cục thú y

Bước 2: đăng ký kiểm dịch động vật

Bước 3: lấy mẫu kiểm dịch

Bước 4 : Nộp hồ sơ thông quan

Các bước nêu trên là quy trình tổng quát về nhập khẩu chân giò lợn đông lạnh.

Để đi sâu hơn tìm hiểu chi tiết từng bước  hãy cùng đọc bài viết dưới đây