Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

SOC trong xuất nhập khẩu là gì, sự khác biệt giữa SOC và COC

SOC trong xuất nhập khẩu là gì, sự khác biệt giữa SOC và COC


      Hôm nay, không nói về thủ tục hải quan mà nói về container chút xíu. Có một số bạn thắc mắc không biết ký hiệu SOC trong xuất nhập khẩu là gì, COC trong xuất nhập khẩu là gì và sự khác nhau giữa SOC và COC. Đây là những câu hỏi mà nhiều bạn mới vào làm trong ngành xuất nhập khẩu thường hay hỏi, có khi cáo một số bạn làm được một thời gian rồi mà cũng chưa biết.