Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

DANH MỤC THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

DANH MỤC SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI THEO TẬP QUÁN VÀ NGUYÊN LIỆU ĐƠN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
BỘT XƯƠNG THỊT NHẬP KHẨU

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHƯA NẰM TRONG DANH MỤC


THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHƯA NẰM TRONG DANH MỤCThủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa nằm trong danh mục lưu hàng tại Việt Nam. Ở bài viết trước mình đã có chia sẽ về thủ tục hải quan nhập thức ăn chăn nuôi nằm trong danh mục rồi.

Để biết được thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã nằm trong Danh mục hay chưa thì bạn cần tham khải qua TT 26/2012/TT - BNNPTNT (Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam). Trong danh sách này quy định rõ tên công ty, tên sản phẩm nhập khẩu. Nếu không có thì bạn phải xin phép để sản phẩm được lưu hành tại Việt Nam (theo TT 66/2011/TT - BNNPTNT).

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

        Hiện tại thì việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thức ăn gia cầm, thức săn thủy sản ở Việt Nam chủ yếu từ các thị trường chính như: Argentina, Brazil, Trung Quốc, Italia, Canada... nguyên nhân là do nguồn hàng từ các thị trường này có giá cả cạnh tranh hơn nguồn hàng trong nước, chất lượng ổn định đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.