Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU MỦ CAO SU

 THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU MỦ 

CAO SU

Câu hỏi của doanh nghiệp trên fanpage : https://www.facebook.com/thutuchaiquanvina

Chúng tôi chuyên kinh doanh mũ cao su trong nước , hiện tại do nhu cầu tăng trưởng nhanh của thị trường cao su thế giới, chúng tôi muốn xuất khẩu mủ cao su đi trung quốc thì cần những thủ tục nào, thuế xuất và mã hs ra sao ? cao su của chúng tôi dự tính sẻ ép thành bánh dạng hỗn hợp SVR.