Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

THỦ TỤC NHẬP KHẨU TRÁI CÂY TƯƠI VÀ THUẾ NHẬP KHẨUTHỦ TỤC NHẬP KHẨU TRÁI CÂY TƯƠI VÀ THUẾ NHẬP KHẨU

Hiện nay, rất nhiều loại trái cây được nhập khẩu về Viêt Nam. Bạn muốn nhập về để kinh doanh nhưng lại không biết thủ tục nhập khẩu như thuế nào? Thuế nhập khẩu là bao nhiêu?