Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

THỦ TỤC NHẬP KHẨU KHÍ, BÌNH CHỨA KHÍ CYLINDER


THỦ TỤC NHẬP KHẨU KHÍ, BÌNH CHỨA KHÍ CYLINDER


Hiện nay, các doanh nghiệp VN thường nhập khẩu các loại khí như: CO2, O2, N2O, N2, Argon, Helium,...từ các thị trường: Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật,... Vây thủ tục nhập khẩu khí, bình chứa khí cylinder như thế nào? Thuế nhập khẩu là bao nhiêu?