Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

HƯỚNG DẨN THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY MÓC CŨ THEO QUYẾT ĐỊNH 18/2019/QĐ-TTG

HƯỚNG DẨN THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY MÓC CŨ THEO QUYẾT ĐỊNH 18/2019/QĐ-TTG


Hiện nay, các mặt hàng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (cũ) đã được hạn chế nhập khẩu về Việt Nam theo Quyết Định 18/2019/QĐ-TTG chính thức có hiệu lực từ ngày 15/06/2019. 

dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng