Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỊT GÀ (CÁNH GÀ, CHÂN GÀ, ĐÙI GÀ) ĐÔNG LẠNH 2021

 

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỊT GÀ (CÁNH GÀ, CHÂN GÀ, ĐÙI GÀ) ĐÔNG LẠNH 2021

Về thủ tục nhập khẩu thịt gà (cánh gà, chân gà, đùi gà) đông lạnh thì các bạn cần nhớ 3 bước sau:

  1. Bước 1: Xin phép kiểm dịch trước khi nhập khẩu hàng về.
  2. Bước 2: Hàng về đến cảng thì đăng ký kiểm dịch lấy mẫu thực tế ở cảng.
  3. Bước 3: Làm thủ tục tục hải quan 
  4. Bước 4: thông quan.